KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Szeroki wachlarz usług projektowych

01_projekt_koncepcyjny_drawing-house-plan

Projekt koncepcyjny konstrukcji

Projekt wstępny, w skład którego wchodzą podstawowe rzuty i przekroje. Służy przede wszystkim do przedstawienia idei obiektu, zarysu przedsięwzięcia budowlanego i pokazania pomysłu na główne układy konstrukcyjne. Część opisowa i rysunkowa o niewielkim stopniu uszczegółowienia. Wykonywany w pierwszym etapie procesu inwestycyjnego.

 

02_projekt_budowlany_law

Projekt budowlany konstrukcji

Projekt zawierający szczegóły rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. W skład projektu budowlanego wchodzą informacje o technologii wykonywania poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Projekt składany w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja wykonywana według ściśle określonych reguł.
03_projekt_przetargowy_report

Projekt przetargowy konstrukcji

Projekt zawierający informacje niezbędne do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych o odpowiednim stopniu uszczegółowienia. Celem projektu przetargowego jest przedstawienie konstrukcji planowanej inwestycji w taki sposób, aby na jego podstawie mogła być opracowana kompletna oferta na wykonanie robót budowlanych.

04_projekt_wykonawczy_exe-file

Projekt wykonawczy konstrukcji

Projekt, który jest podstawą do zrealizowania prac przez wykonawcę robót budowlanych. Uzupełnia i uszczegóławia projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Zawiera rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót i dostarcza pełnej informacji dotyczącej rozwiązań projektowych, które mają być zrealizowane.

05_dokumentacja_warsztatowa_screwdriver-and-wrench-crossed

Dokumentacja warsztatowa konstrukcji

Opracowanie, które służy do wykonania elementów bezpośrednio na warsztacie lub na budowie. Dokumentacja charakteryzująca się dużą szczegółowością i precyzyjnymi rysunkami. Wykonywana na podstawie projektu wykonawczego, uwzględnia techniczne i technologiczne ograniczenia wytwórni oraz techniki montażu konstrukcji na budowie. Dokumentacja, która sporządzana jest według zakładowych standardów i norm Wykonawcy.
06_ekspertyza_techniczna_smart-home

Ekspertyza techniczna

Opracowanie, którego celem jest analiza zdarzenia lub stanu technicznego w oparciu o rzeczywisty stan obiektu i jego elementów składowych. Zawiera ocenę zjawisk, zdarzeń oraz procesów zachodzących w czasie realizacji lub użytkowania obiektu. Obejmuje inwentaryzację uszkodzeń, niezbędne obliczenia oraz ocenę rozwiązań technologicznych. W ramach ekspertyzy technicznej określane są związki przyczynowo-skutkowe ocenianego zdarzenia i formułowane są wnioski.

07_analiza_wplywu_drgan_sinusoid

Analiza wpływu drgań

Analiza konstrukcji obiektów zlokalizowanych w strefie oddziaływań dynamicznych, w szczególności w miejscach, gdzie przestrzeń infrastruktury komunikacyjnej przenika się z przestrzenią użytkową. Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na obiekty budowlane oraz ocena wpływu drgań na ludzi w tych obiektach. Efektem analizy jest przedstawienie sposobu redukcji drgań.

 

08_analiza_optymalizyacyjna_konstrukcji_change

Analiza optymalizacyjna konstrukcji

Projekt optymalizacji konstrukcji skierowany jest przede wszystkim do Firm Wykonawczych oraz Inwestorów. Na bazie gotowych projektów wykonawczych proponowane są korzystniejsze i optymalne rozwiązania ze względu na wybrane kryterium. Efektem analizy jest uzyskanie najlepszego rezultatu w danych warunkach i dla określonej przez Klienta funkcji celu.
09_weryfikacja_projektu_konstrukcji_question-list

Weryfikacja projektu konstrukcji

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprawdzania dokumentacji projektowej według norm europejskich: analiza obliczeń, rysunków i specyfikacji w ramach nadzoru zaostrzonego (DSL3). Sprawdzenie projektu konstrukcji i nadzór przy projektowaniu jako strona trzecia. Analiza wykonywana dla projektów, gdzie przedmiotową konstrukcję zakwalifikowano do klasy niezawodności zaostrzonej (RC3).
GEOTECHNIKA
Kiedy problem leży głębiej niż się wydaje
WARSZTAT PRACY
Po pierwsze – wiedza, po drugie – oprogramowanie
STANDARDY
Projektowanie bez barier i granic