Analiza wpływu drgań

Przeprowadzamy szczegółową analizę wpływu drgań na obiekty zlokalizowane w sferze oddziaływań dynamicznych, czyli tam, gdzie przestrzeń infrastruktury komunikacyjnej przenika się z przestrzenią użytkową. Wynikiem przeprowadzonych badań jest specjalny raport, który pozwoli ocenić ewentualne szkody, będące efektem drgań przekazywanych przez podłoże na budynki i budowle. Przedmiotem naszych interpretacji będzie również ich wpływ na życie i komfort człowieka przebywającego w danym obiekcie budowlanym.

Ostatnim etapem analizy wpływu drgań jest przedstawienie Klientom szczegółowego zbioru wytycznych i warunków brzegowych, jakie należy zastosować przy projektowaniu obiektu, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływań dynamicznych do wartości dopuszczalnych przez obowiązujące normy prawne. Jesteśmy w posiadaniu wyników pomiarów z różnych lokalizacji przy I i II linii metra w Warszawie, dlatego jesteśmy w stanie bardzo szybko zweryfikować wstępną koncepcję konstrukcji w tych lokalizacjach. Dla koncepcji proces ten odbywa się bez przeprowadzenia dodatkowych pomiarów drgań.

Przed projektowaniem budynku należy ustalić wszelkie wymuszenia kinematyczne, dotyczące przypuszczalnych drgań fundamentów danego obiektu mieszkalnego lub użytkowego, które to wpływają na ewentualne drgania całej konstrukcji. Analiza wpływu drgań – przeprowadzona na podstawie pomiarów drgań na gruncie z uwzględnieniem transmitancji na styku między gruntem a budynkiem – pozwoli przedstawić maksymalne wartości przyspieszenia wszelkich drgań. Tak omówiony raport pozwoli na wdrożenie konkretnych rozwiązań technicznych, mających na celu skuteczną redukcję wszystkich drgań generowanych przez transport szynowy lub podziemny.