Dotacje

Fort Polska Sp. z o.o. realizuje projekt:

Dotacje na kapitał obrotowy dla Fort Polska Sp. z o.o.,  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

FORT POLSKA Sp. z o.o.  realizuje projekt pn.

„Wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego dla architektów umożliwiającego wymianę informacji, komunikację oraz koordynację wielobranżową na współdzielonym modelu obiektu 3D w trybie bieżącym, jednoczasowym”