Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

FORT POLSKA Sp. z o.o.  realizuje projekt pn.

„Wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego dla architektów umożliwiającego wymianę informacji, komunikację oraz koordynację wielobranżową na współdzielonym modelu obiektu 3D w trybie bieżącym, jednoczasowym”

Celem projektu jest zaspokojenie ważnych i pilnych potrzeb Wnioskodawcy, które są związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19:

  • Wdrożenie narzędzi umożliwiających wymianę informacji, komunikację oraz koordynację wielobranżową (prowadzoną przez Architekta) na współdzielonym modelu obiektu 3D w trybie bieżącym, jednoczasowym.
  • Umożliwienie pracy zdalnej lub hybrydowej dla zespołu pracującego nad jednym lub wieloma projektami
  • Utrzymanie ciągłości biznesowej, dzięki czemu możemy pracować z dowolnego miejsca, mieć wgląd w każdy projekt a co za tym idzie zwiększamy wydajności w codziennych operacjach.

Powyższe potrzeby zostaną zaspokojone poprzez wdrożenie rozwiązania cyfryzacyjnego i wprowadzenia wynikającej z tego wdrożenia innowacji procesowej. 

Planowane efekty: Poprzez wdrożenie zaawansowanego rozwiązania cyfryzacyjnego Fort Polska Sp. z o.o. podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa w zakresie innowacji procesowych, zwiększy jakość świadczonych usług w nowych warunkach pandemii COVID -19, zwiększy efektywność pracy zdalnej oraz zwiększy bezpieczeństwo przesyłania danych. 

Efektem tego będzie innowacja procesowa umożliwiająca pełną cyfryzację obiegu i wymiany dokumentów projektowych co niweluje potrzebę wykorzystania zasobów osobowych na przygotowanie dokumentacji w formie papierowej i jej przekazania. Jednocześnie innowacja ta przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego, ponieważ projektowanie cyfrowe oznacza ograniczenie zużycia materiałów eksploatacyjnych, papieru oraz ograniczenie dojazdów.

Wartość projektu: 294 100,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 249 985,00 zł

 


 

Fort Polska Sp. z o.o. realizuje projekt:

Dotacje na kapitał obrotowy dla Fort Polska Sp. z o.o.,  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego