Dotacje

Fort Polska Sp. z o.o. realizuje projekt:

Dotacje na kapitał obrotowy dla Fort Polska Sp. z o.o.,  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego