Due Diligence

Ważnym narzędziem w procesie inwestycyjnym jest Due Diligence, którego celem jest bardzo szczegółowa i wielopłaszczyznowa analiza ryzyka związanego z finalizacją każdej transakcji kapitałowej. Choć pierwotnie narzędzie to było stosowane do wyczerpującego raportowania kondycji finansowanej przedsiębiorstwa, to coraz częściej można je używać także w branży nieruchomościowej oraz budowlanej.

Due Diligence w analizie nieruchomości

Zakres usługi Due Diligence zawsze zależy od charakteru badanego zagadnienia. W branży nieruchomości będzie dotyczył audytu technicznego i finansowego. Głównym celem kompleksowych analiz jest sporządzenie dokumentu, który potwierdziłby, czy nabywca obiektu budowlanego może w całości zrealizować wszystkie zamierzenia i koncepcje inwestycyjne zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami technicznymi, technologicznymi, materiałowymi, etc. Techniczne Due Diligence pozwala ocenić możliwość wykonania wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych, sanitarnych oraz wykończeniowych.