Analiza geotechniczna

Aby ocenić współpracę budynku z podłożem gruntowym, należy przeprowadzić dokładną analizę geotechniczną obiektu budowlanego. Dzięki niej można skutecznie wprowadzić nowoczesne rozwiązania techniczne, polegające między innymi na projektowaniu wzmocnień podłoża, zabezpieczaniu wykopu oraz wymianie gruntu. Czynności te dotyczą najczęściej konstrukcji wzniesionych na bardzo trudnych i specyficznych warunkach geotechnicznych. Prawidłowo wykonane badania gruntu mają kolosalne znaczenie na wykonanie analizy i optymalizację konstrukcji geotechnicznych (ściany szczelinowe, ściany szczelne, fundamenty, barety, pale). Analiza geotechniczna może uchronić deweloperów przed poważnymi konsekwencjami niewłaściwego ulokowania inwestycji.