Ekspertyza techniczna

Sporządzamy kompleksowe ekspertyzy techniczne wszystkich obiektów budowlanych. Nasze opracowania zawierają szczegółową dokumentację, połączoną z fachową oceną konstrukcji pod względem wydajności i bezpieczeństwa. Prezentujemy wyniki badań dotyczących również wszelkich zjawisk zachodzących w trakcie realizacji bądź w czasie użytkowania i pełnej eksploatacji konkretnego budynku. Nasze usługi obejmują także wykonanie dokładnej analizy wpływu drgań na budynek i przebywających w nim ludzi, gdy Inwestycja znajduje się w sąsiedztwie transportu szynowego lub innych pasów komunikacyjnych.

Ekspertyza techniczna powinna zostać wykonana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ingerencją w istniejący układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. W praktyce ekspertyza towarzyszy wykonywaniu projektu przebudowy lub rozbudowy tegoż obiektu. W zakres usług wchodzą także badania podłoża gruntowego, badania mechaniczno-strukturalne wbudowanych materiałów oraz oceny jakości istniejących już materiałów i fundamentów. Te wszystkie czynności pozwolą na przeprowadzenie kompleksowej ekspertyzy technicznej obiektu, zawierającej także analizę statyczną ustroju konstrukcyjnego oraz ocenę wprowadzonych rozwiązań technologicznych mających na celu usprawnić realizację zmian obiektu. Każdy projekt kończy się wnioskami i sugestią korekt, które należy nanieść w konstrukcji budynku, by wyeliminować usterki i naprawić wszystkie szkody.