Weryfikacja projektu

Nasza firma realizuje czynności obejmujące weryfikację projektu, prowadzoną zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sprawdzania dokumentacji projektowej według norm polskich i europejskich (Eurokody). W zakres usług wchodzi między innymi sprawdzenie projektu konstrukcji i sprawowanie nadzoru przy pracach projektowych jako zewnętrzny podmiot. Opracowanie weryfikacyjne jest szczególnie polecane w przypadku koncepcji i projektu budowlanego, gdzie przedmiotowy obiekt budowlany został zakwalifikowany do klasy niezawodności zaostrzonej RC3. Misją naszej firmy jest kompleksowa weryfikacja projektu, która będzie obejmować również przygotowanie analiz w ramach nadzoru zaostrzonego DSL3.

Co obejmuje weryfikacja projektu?

Weryfikacja projektu dotyczy sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem norm określonych w ustawie Prawa Budowlanego, gdzie podano wiele wytycznych co do przygotowywania dokumentacji na etapie projektu budowlanego, przetargowego lub wykonawczego. Jako strona trzecia, czyli firma zewnętrzna, niezaangażowana w realizację inwestycji, podejmujemy się weryfikacji wszystkich koncepcji pod kątem spełnienia wielu ważnych czynników, np. kryteriów merytorycznych, form przekazu treści dla podwykonawcy. Zespół naszych specjalistów analizuje, czy planowane wdrożenie rozwiązań technicznych nie odbiega od realnych możliwości konstrukcyjnych, co jest kluczowe dla niwelacji ryzyka. Weryfikacja projektu dotyczy także sprawdzania poprawności wyliczeń, kalkulacji kosztowych, rysunków geometrycznych, przekrojów, połączeń i doboru materiałów.