Chcąc przybliżyć różne aspekty naszej pracy zarówno w kwestiach technicznych, projektowych, trendów panujących na rynku, ale i także informacji o nas – jak pracujemy, jakie procesy zachodzą w naszej organizacji, co przez 20 lat udało się nam wypracować. To wszystko w rozmowach z naszymi pracownikami znajdzie się w tej sekcji.

 

Okiem kierownika projektu po CKK Jordanki      CKK Jordanki – BIM

Specyfika gruntów i jej wpływ na inwestycje

 

 

 

Synegria procesu projektowego

 

 

 

Projektowanie jest odpowiedzialną pracą twórczą