Fort Polska Sp. z o.o., ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz, NIP: 5542392826, REGON: 092577736, SAD REJONOWY XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO W BYDGOSZCZY KRS: 0000136472

Niniejsza korespondencja może zawierać informacje o charakterze poufnym i jest przeznaczona wyłącznie do użytku podmiotu lub osoby, do której jest adresowana. Jeśli nie są zatem Państwo adresatem tej korespondencji, informujemy, że wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne postępowanie dotyczące zarówno samej wiadomości, jak również stanowiących jej integralną część załączników jest niedozwolone i może zostać uznane jako działanie naruszające przepisy prawa. Tym samym, w sytuacji otrzymania przez Państwa tej korespondencji, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne poinformowanie nadawcy o tym fakcie oraz trwałe usunięcie tej wiadomości wraz z załącznikami z pamięci swojego komputera.