Hotel Hilton Garden Inn Kraków Balice

Hotel Hilton Garden Inn // Kraków Balice // Polska
Projekt koncepcyjny, budowlany, przetargowy oraz wykonawczy konstrukcji autorstwa FORT POLSKA