Hotel Oguzkent Aszchabad

Hotel Oguzkent // Aszchabad // Turkemenistan
Projekt koncepcyjny i wykonawczy konstrukcji autorstwa FORT POLSKA